Υπηρεσίες καθαρισμού
από επαγγελματίες


Υπηρεσίες Καθαρισμού

Τι μπορούμε να κάνουμε - Τι υπηρεσίες καθαριότητας παρέχουμε

έμπειροι και ειδικευμένοι στον καθαρισμό, προσφέρουμε διεξοδικές και οργανωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε ιδιώτες και επαγγελματίες.


Ενδεικτικά καλύπτουμε:


Κατοικίες

Πολυκατοικίες

Επαγγελματικοί χώροι

Νοσοκομεία, σχολεία

Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων

το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει χώρους όπωςκαλέστε μας σήμερα

23210.20237

Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 - 20:00

Facebook
Προσβασιμότητα